BIG PROMOTION FCL & LCL

- 524 lượt xem

Less than 20 HBL/month

  • FCL: $10 per HBL
  • LCL: $20 per HBL

More than 20 HBL/month

  • FCL: $20 per HBL
  • LCL: $ 30 per HBL

 

DESIGN BY KHL LOGISTICS LTD

COPYRIGHT © 2018

Đăng ký

1
Bạn cần hỗ trợ?