LUNAR NEW YEAR HOLIDAY-NOTICE

- 1341 lượt xem

Dear valued Clients,

Kính thưa Quý Công ty,

We would like to inform that our office will close on THU, 23 January 2020 for Lunar New Year Holiday. We will resume working on MON, 03 February 2020.
Chúng tôi trân trọng thông báo, Công ty chúng tôi sẽ nghỉ lễ vào thứ Năm, ngày 23/01/2020 và sẽ trở lại hoạt động bình thường vào thứ Hai, ngày 03/02/2020.

Best Wishes & Happy New Year!
Chúc Mừng Năm Mới

Best regards/ Trân trọng,
KHL LOGISTICS LTD

DESIGN BY KHL LOGISTICS LTD

COPYRIGHT © 2018

Đăng ký

1
Bạn cần hỗ trợ?